درباره افغانستان

افغانستان یک کشور کوهستانی و نقطه وصل آسیای جنوبی و آسیای میانه است. این کشور حدود 28.6 میلیون نفوس دارد و از این لحاظ چهل و دومین کشور جهان است. افغانستان از جنوب و شرق با پاکستان، از غرب با ایران، از شمال با ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان؛ و از سمت شمال شرق با چین هم‌مرز است. مساحت افغانستان 652،000 کیلومتر مربع (معادل 252،000 مایل مربع) می‌باشد و از نظر مساحت چهل و یکمین کشور جهان است. تحلیل ذیل در درک عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنالوژیک کشور کمک می‌کند.

تحلیلات

پروفایل افغانستان

زیر بناها