پروفایل افغانستان

پروفایل افغانستان
پروفایل افغانستان شرح مشخصات کشور از دید سرمایه‌گذاران بوده، معلومات این پروفایل محدود به داده‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌باشد.

نام رسمی کشور

جمهوری اسلامی افغانستان

پایتخت

کابل

مجموع ولایت‌ها

34

شهر‌های عمده تجاری

کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، جلال‌آباد، کندز و لشکرگاه
نمایه جغرافیایی

افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده، بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موقعیت دارد. این کشور دارای چهار فصل (بهار، تابستان، خزان و زمستان) و مناطق کوهستانی، جنگل های انبوه و آب فراوان می‌باشد.

مساحت

652,000 km241 چهل و یکمین کشور بزرگ جهان

اقلیم

خشک و نیمه‌خشک: زمستان سرد و تابستان‌های گرم و خشک، فصل‌ها: بهار، تابستان، خزان و زمستان

زمین‌های قابل استفاده

مجموع زمین: 65223 هکتار

علفچرهای دایمی:

30000 هکتار

جنگل و چوب‌زار:

1700 هکتار

زمین‌های غیر قابل کشت:

4286 هکتار

زمین‌های قابل آبیاری:

2177 هکتار

زمین‌های قابل زرع للمی:

1447هکتار

سایر زمین‌ها:

26213 هکتار
منبع: اداره مرکزی احصائیه
نمایه نفوس کشور

مجموع جمعیت

28.6 میلیون

نرخ رشد سالانه جمعیت تراکم جمعیت

2.4%

تراکم جمعیت

39/km2

جمعیت پیش بینی شده تا سال 2025

40.1 میلیون

جمعیت پیش بینی شده تا سال 2050

55.9 میلیون

نرخ تولد به ازای هر 1000 نفر

39

جمعیت شهرنشین

46.3%

نرخ رشد جمعیت شهرنشین

4.6%
منبع: اداره احصاییه مرکزی/ بانک جهانی/ سازمان ملل

جنسیت

گروه بندی سنی

جمعیت زیر خط فقر

میزان سواد

میزان اشتغال به نسبت جمعیت

نمایه اقتصادی

میزان رشد تولید ناخالص داخلی
1
مجموع GDP
4
سرانه تولید ناخالص داخلی
2
سهم سکتورها در تولید ناخالص داخلی
3
 info-graphic11

ﻣﻨﺒﻊ :اداره اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن