د سوداګرۍ قوانین

د یو اغیزمن او عادلانه اقتصاد بازار جوړولو لپاره پیاوړي قانوني چوکاټ رامنځته کولو او په منظم ډول پلي کولو ته اړتیا ده. دا ډول موخې ته د رسیدو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ لس قوانین طرحه کړي دي. نوموړي قوانین د قانون جوړونې په بیلابیلو پړاوونو کې دي. آن دا چې یو شمېر ئي لومړی د ولسمشر د فرمان له مخې او وروسته د پارلمان له لوري تصویب او پلي شوي دي.

 

د سوداګرۍ مهم قوانین په لاندې ډول دي

 

15

وب سایت رسمی : www.aisa.org.af