د معادن په سکټور کې پانګونه

د امریکا متحدو ایالتونو د ځمکې پیژندنې سروې ښودلې ده، افغانستان کې د ۱ ټریلیون امریکایي ‌‌ډالرو په ارزښت منرالونه/ معدنی مواد زیرمې شتول لری. خو د افغانستان د دولت سروې په اساس د دی معدنې موادو/منرالونو ارزښت یي ۳ ټریلیونه امریکایي ‌‌ډالر ښودل شویې ده افغانستان د منرالونو او اومه نفتو له پلوه یو بډای هیواد دی. ولې د منرالونو او اومه نفتو کانونه ئي په پراخه توګه نه دي څېړل شوي تر دې دمه د منرالونو کومې زیرمې چې په ګوته شوي لکه مسو، اوسپنې، سلفرو، بوکسایټ، لیتیم او نور نادر/کمیابه منرالونه څخه او د منرالونو نوموړې زیرمې په نړیواله کچه پېژندل شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزارت د اقتصاد او ټیکاو کاري ځواک ادارې او د افغانستان د جیولوجۍ او سروې لوی ریاست په ګډه د منرالونو ۱۱ زیرمې په ګوته کړي چې شاوخوا ۱۴۰۰ بیلا بیل منرالونه په کې شتون لري. افغانستان کې د ۶۰ په شاوخوا کې د ډول ډول قیمتي ډبرو زیرمې هم شتون لري او همداراز داسې اټکل شوی چې په افغانستان کې د مرمرو۴۰ ډوله ډبرې چې په ۳۴ مختلفو رنګونو کې پیدا کېږي، شته دي. سربیره پر منرالي زیرمو، افغانستان د تیلو او ګازو دوه سترې زیرمې لري، چې کوچنۍ ئي د آمو دریا او ستره زیرمه ئي د افغان تاجک د ګازو او تیلو زیرمه ده.