سرمایه گذاری در خدمات صحی

سکتور صحت نیز در یک‌دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است. بر اساس آمارهای رسمی، افغانستان در جریان سال 15/2014، 153 شفاخانه دولتی و 252 شفاخانه خصوصی داشته است. برعلاوه، 411 مرکز بهداشتی جامع، 932 مرکز بهداشتی ابتدایی، 854 مرکز بهداشتی فرعی و در حدود 1700 لابراتوار طبی نیز وجود دارند. طی این مدت ارایه خدمات بهداشتی توسط سکتور عامه بهبود یافته و سکتور خصوصی نیز در ایجاد شفاخانه‌ها، لابراتوارهای طبی و تولید ادویه سرمایه‌گذاری کرده‌ است. با این‌حال‌ سرمایه‌گذاری‌های موجود قادر به مرفوع ساختن نیازهای کشور در زمینه ارایه خدمات بهداشتی و ادویه‌های طبی نیستند. همه‌ساله بیش از 300 میلیون دالر امریکایی به خاطر معالجه‌های طبی از افغانستان خارج می‌شود. از سویی هم به ارزش بیش از 800 میلیون دالر امریکایی در سال ادویه وارد می‌شود. جریان‌های خروج پول از کشور تقاضا برای خدمات بهداشتی را نشان می‌دهد که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های ذیل، برآورده گردد:

  • مجتمع‌های طبی/شفاخانه‌ها
  • مراکز طبی
  • صنعت دواسازی
  • لابراتوارهای معیاری
  • فابریکه‌های تولید تجهیزات طبی
  • فروش ادویه/مراکز عرضه ادویه معیاری
 

پروژه‌های مشارکت عامه و خصوصی در سکتور صحت – شفا خانه جناح

شفاخانه جناح: شفاخانه عمومی 200 بستر جناح که در ناحیه 13 کابل موقعیت دارد، به همکاری مالی 18 میلیون دالری جمهوری اسلامی پاکستان ساخته می‌شود. این شفاخانه خدمات صحی با کیفیت دوم و سوم را برای 5 میلیون جمعیت کابل ارایه می‌نماید. همچنان این شفاخانه می‌تواند منحیث مرکز تداوی برای سایر ولایت‌های افغانستان فعالیت نماید. گسترۀ خدمات این شفاخانه شامل تداوی زایمان، تداوی اطفال، خدمات جراحی، مراقبت‌های ویژه، خدمات عاجل، خدمات اجتماعی، خدمات تشخیصی، و خدمات کمکی شامل بانک خون، امبولانس و سردخانه می‌گردد. بیش از 65 % کار ساختمان در شفاخانه جناح تکمیل شده و تمامی کار ساختمان آن قرار است در وسط سال 2016 تکمیل شود. پس از اتمام، شفاخانه جناح برای فعالیت منحیث یک شفاخانه مشارکت عامه و خصوصی آماده خواهد بود.

 

شفاخانه جمهوریت

شفاخانه جمهوریت: شفاخانه عمومی جمهوریت از جانب جمهوری مردم چین در 10 طبقه تجهیز و ساخته شده است. این شفاخانه دارای 200 بستر بوده و در ناحیه 2 کابل موقعیت دارد. دیدگاه وزارت صحت عامه افغانستان در قبال شفاخانه جمهوریت، استفاده از ساختمان موجود آن برای ایجاد شفاخانه مرجعی سوم و آموزشی تحت یک موافقت‌نامه می‌باشد. خدمات این شفاخانه بر اساس تقاضا برای خدمات صحی و مطالعات اپیدمیولوژیک وزارت صحت عامه و همچنان ابتکارات علمی و تحقیقی که به همکاری همکاران داخلی و بین المللی وزارت صحت عامه راه‌اندازی می‌گردد، ارایه خواهد شد.

 

شفاخانه شیخ زاید

شفاخانه شیخ زاید: شفاخانه 100 بستر طفل و مادر شیخ زاید که در ناحیه 15 کابل موقعیت دارد به همکاری مالی 5.4 میلیون دالری امارات متحده عربی ساخته شده است. این شفاخانه منحیث شفاخانه مرجعی سوم برای جمعیت 5 میلیونی کابل و منحیث شفاخانه مرجعی برای ولایت‌های افغانستان فعالیت می‌نماید. دامنه فعالیت این شفاخانه شامل خدمات بهداشتی برای مادران و کودکان، خدمات تشخیصیه و سایر خدمات کمکی شامل بانک خون، آمبولانس و سردخانه.