سرمایه‌ گذاری در سکتور انرژی

از لحاظ تاریخی، اکثر پروژه‌های تولید برق در افغانستان متکی به برق آبی (تولید ۵۴ درصد مجموع برق) بوده و متباقی از منابع حرارتی (عمدتاً با استفاده از ذغال سنگ و گاز طبیعی) تولید می‌گردد. افغانستان در حال حاضر ۶۰۰ مگاوات برق آبی تولید می‌کند و ظرفیت عظیمی برای تولید حدود ۲۳۰۰۰ مگاوات برق آبی در کشور وجود دارد. تقاضا برای برق به صورت مداوم در حال افزایش بوده و به صورت تخمینی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰۰ مگاوات برق نیاز خواهد داشت. برعلاوه‌ی برآورده ساختن نیاز کشور، افغانستان می‌تواند برق را به کشورهای منطقه صادر کند. در افغانستان تولید انرژی می‌تواند با استفاده از منابع ذیل صورت گیرد.

ظرفیت تولید انرژی داخلی

برق آبی
 • برق ۲۳و۰۰۰MW ظرفیت تولید
 • ۱۲۵ ساحه برای تولید برق آبی با ظرفیت بیش از۶۰۰ مگاوات برق شناسایی شده است.
گاز
 • ۳۰۰۰ MW*– ۴۰۰۰ MW*
 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 • شناسایی ساحات
 • پروژه مشارکت عامه و خصوصی تولید ۵۰ مگاوات برق در ولایت بلخ که در این زمینه موافقت‌نامه نیز امضا شده است.
 • پروژه مشارکت عامه و خصوصی برای تولید ۵۰ مگاوات برق در شهر شبرغان (درخواستی برای مطالبه پیشنهادات اعلان می‌شود).
انرژی بادی
 • ۱۵۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده؛ به طور مثال ۵ مگاوات در هر کیلومتر مربع
 • ۳۱۶۰۰ کیلومتر مربع مساحت بادی؛ به طور مثال ۵% مساحت کل زمین در افغانستان
انرژی سولار
 • ۳۰۰ روز آفتابی در یک سال؛ به طور مثال ۳۰۰۰ ساعت نور آفتاب
 • ۶.۵ kWh/m2 اوسط تابش آفتاب در روز
بیوماس
 • بیش از ۸۵ درصد نیاز انرژی افغانستان از طریق بیوماس‌های عنعنوی مانند چوب و فضولات حیوانی مرفوع می‌گردد.
 • 4000 مگاوات ظرفیت بالقوه انرژی
انرژی زمین گرمایی
 • نیروگاه‌هایی که قرار است در افغانستان ساخته شوند هرکدام آن می‌تواند ظرفیت تولید ۵ الی ۲۰ مگاوات انرژی را داشته باشد.
 • ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت بالقوه انرژی

پروژه‌های انرژی قابل تجدید که آماده سرمایه‌گذاری هستند

پروژه MHGP کران و منجانبدخشانبرق آبی میکرو15009
شماره نام پروژه ولایت نوعیت انرژی ظرفیت (kW) برآورد هزینه نیروگاه (میلیون دالر امریکایی)
۱ پروژه ترکیبی خورشیدی – دیزلی کندهار کندهار خورشیدی ۳۰۰۰۰ ۹۰
۲ پروژ ترکیبی خورشیدی- آبی کابل کابل خورشیدی ۱۰۰۰۰ ۲۵
۳ پروژه نصب صفحات خورشیدی بر پشت بام ساختمان ها کابل خورشیدی ۵۰۰۰ ۱۵
۴ پروژه تبدیل زباله به انرژی کابل کابل بیومس ۶۰۰۰ ۲۳
۵ پروژه تصفیه فاضلاب کابل کابل بیومس ۱۰۰۰ ۲
۶ پروژه بیوگاز (هاضم) بنی حصار کابل بیومس ۵۰۰ ۱
۷ پروژه بیوگاز پل‌چرخی کابل بیومس ۵۰۰ ۰.۵
۸ پروژه انرژی خورشیدی غور+ سیستم پشتیبان + شبکه توزیع غور خورشیدی ۵۰۰ ۲۵
۹ پروژه انرژی خورشیدی هلمند هلمند خورشیدی ۳۰۰۰ ۳۰
۱۰ پروژه انرژی بادی هرات هرات بادی ۱۴۰۰۰ ۳۶
۱۱ پروژه برق آبی میکرو – سپوژمی بدخشان برق آبی میکرو ۲۵۰۰ ۱۰
۱۲
۱۳ پروژه برق آبی میکرو، ینگی قلعه تخار برق آبی میکرو ۱۰۰۰ ۶.۵
۱۴ پروژه برق آبی میکرو فرخار تخار برق آبی میکرو ۵۰۰ ۲.۵
۱۵ پروژه برق آبی نمک آب تخار برق آبی میکرو ۵۰۰ ۲.۵
۱۶ پروژه تبدیل زباله به انرژی مزار شریف بلخ بیومس ۶۰۰۰ ۱۶
۱۷ پروژه برق آبی میکرو زاری Balkh برق آبی میکرو ۵۰۰ ۲
۱۸ پروژه برق آبی میکرو، شولگره بلخ برق آبی میکرو ۵۰۰ ۱.۵
۱۹ پروژه برق آبی میکرو، کشنده بلخ برق آبی میکرو ۵۰۰ ۲
۲۰ پروژه انرژی خورشیدی ارزگان ارزگان سولار + برق آبی میکرو ۱۵۰۰ ۴.۵
۲۱ پروژه انرژی خورشیدی نورستان+ شبکه توزیع نورستان سولار + برق آبی میکرو ۱۰۰۰ ۴
۲۲ پروژه انرژی خورشیدی دایکندی دایکندی خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۳ پروژه انرژی خورشیدی بادغیس بادغیس خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۴ پروژه انرژی خورشیدی زابل زابل خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۵ پروژه انرژی خورشیدی پکتیا پکتیا خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۶ پروژه انرژی خورشیدی لوگر لوگر خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۷ پروژه انرژی خورشیدی خوست خوست خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۸ پروژه انرژی خورشیدی غزنی غزنی خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
۲۹ پروژه انرژی خورشیدی و شبکه توزیع پکتیکا پکتیکا خورشیدی ۱۰۰۰ ۴
۳۰ پروژه انرژی خورشیدی فراه فراه خورشیدی ۱۰۰۰ ۳
مجموعه ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲۶