سرمایه‌ گذاری در سکتور صنایع / تولیدی

درحالی‌که سکتور زراعت در آینده نزدیک و میان‌مدت مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود، افغانستان درتلاش ایجاد سکتور تولیدی کم‌هزینه جهت از بین‌بردن مشکل بیکاری در کشور است. با توجه به این واقعیت که کشورهایی مانند چین و هند درحال حرکت به‌سوی صنایع پیچیده تر هستند، افغانستان می‌تواند مقصد جدید برای ایجاد صنایع تولیدی کم‌هزینه باشد. ساحات مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی به احتمال زیاد می‌توانند کالاهای جایگزین واردات باشند که در گام نخست به بازارهای محلی عرضه شده و بعد از برآورده ساختن نیازهای داخلی به خارج کشور صادر شود. این تولیدات ذیلاً شرح شده است: سرمایه‌گذاری در صنایع جایگزین واردات می‌تواند در کاهش/ازبین بردن کسر بیلانس تجارت کشور کمک نموده، همچنان واردات آن‌ها نشان می‌دهد که برای این محصولات در داخل کشور بازار مناسب وجود دارد.

 
بیلانس تجارت
1
 
صنایع صادرات محور

قالین

سنگ مرمر

پروسس میوه خشک

زعفران

صنایع دستی

چرم و پوست حیوانات

پروسس میوه تازه

صنایع جایگزین واردات
گوشت مرغ حجم واردات: 44 میلیون دالر امریکایی
ذوب آهن حجم واردات: 441 میلیون دالر امریکایی
کاغذ حجم واردات: 56 میلیون دالر امریکایی
نفت حجم واردات: 1.2 میلیارد دالر امریکایی
فرش/قالین حجم واردات: 20 میلیون دالر امریکایی
مواد شوینده حجم واردات: 75 میلیون دالر امریکایی
رنگ ساختمانی حجم واردات: 20.3 میلیون دالر امریکایی
چرم و پاپوش حجم واردت: 45 میلیون دالر امریکایی
مواد غذایی و نوشابه حجم واردات: 1.75 میلیارد دالر امریکایی
شیشه حجم واردات:23.9 میلیون دالر امریکایی
لوازم برقی و خانه‌ گی حجم واردات: 332 میلیون دالر امریکایی
تایر و محصولات پلاستیکی حجم واردات: 84 میلیون دالر امریکایی
نمک حجم واردات: 1.5 میلیون دالر امریکایی
نخ و محصولات نساجی حجم واردات: 365 میلیون دالر امریکایی
لبنیات حجم واردات: 54 میلیون دالر امریکایی
صنایع دستی و البسه حجم واردات: 81 میلیون دالر امریکایی