جواز سرمایه گذاری

شرایط برای ثبت شرکت و یا اخذ جواز سرمایه‌گذاری از آیسا
 • انتخاب و رزرو نام برای شرکت
 • اگر نام انتخاب شده قبلاً توسط شرکت‌های دیگر استفاده شده باشد، نام رزرو شده دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • نام انتخاب شده باید دارای املاء و معنی درست باشد. نام شرکت می‌تواند شامل واژه‌های دری، پشتو، انگلیسی یا سایر لسان‌ها باشد. نام شرکت نباید مغایر با قوانین، فرهنگ، دین و یا دیگر ارزش‌های کشور باشد.
 • حضور رییس، معاون و شرکای شرکت همراه با اصل کارت هویت (تذکره برای شهروندان افغان و پاسپورت دارای ویزه با اعتبار افغانستان برای شهروندان خارجی)
 • 6 قطعه عکسx3.5 3 از رییس و معاون شرکت و دو قطعه عکس x3.5 3 شرکاء
 • اصل کارت هویت شخص ارتباطی فرد افغان غیر از رییس، معاون و شرکای شرکت می‌تواند به‌عنوان شخص ارتباطی انتخاب گردد.
 • سند کرایه، گروی و یا مالکیت جهت اثبات آدرس دفتر. قرارداد اجاره یا گروی می‌تواند از طریق رهنمای معاملات و یا تفاهم دو شخص و تصدیق وکیل مربوطه، قرارداد همراه با مارکیت، اسناد قانونی مالکیت زمین و یا درصورت قرارداد با دیگر شرکت کاپی جواز آن شرکت، تهیه گردد. تمام اسناد باید دارای امضاء، مهر و معلومات مورد نیاز باشد.
 • در غیاب رییس، معاون و یا شرکای شرکت، حضور نماینده/ وکیل رسمی با وکالت خط قانونی همراه با اصل کارت هویت (تذکره برای شهروندان افغان و پاسپورت دارای ویزه با اعتبار افغانستان برای شهروندان خارجی) ضروری می‌باشد.
 • پرداخت فیس جواز با توجه به دستورالعمل فیس جوازها که براساس نوع فعالیت و سرمایه ابتدایی می‌باشد.
 • با توجه به ماده 109 قانون مالیات بر عایدات، هر سرمایه‌گذار که دارای جواز از اداره آیسا می‌باشد باید الی اخیر سال مالی حسابات مالیاتی خویش را تصفیه نماید. در صورت عدم تصفیه حسابات مالیاتی، سرمایه‌گذار نمی‌تواند جواز جدید اخذ نماید.
 • ن شرکت‌های دارای فعالیت‌های سکتوری قبل از اخذ جواز نیاز به اخذ موافقه وزارت‌خانه‌های سکتوری (وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، صحت عامه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پترولیم، مبارزه با مواد مخدر و اداره حفاظت از محیط زیست) را دارند.
 • ارایه اصل اسناد تحصیلی و سابقه کاری رییس و معاون شرکت (برای شرکت‌های مشورتی و خدمات حقوقی)
 • تایید نام شرکت از جانب وزارت تجارت و صنایع برای شرکت‌های تولیدی
 • تهیه مکتوب عدم مسوولیت برای شهروندان خارجی از انترپول
  یادداشت: سرمایه‌گذاران در صورت داشتن نمبر تشخیصیه مالیه، یک کاپی آن را باید به دفتر ثبت تسلیم نمایند.    

جوازهایی‌که نیازمند موافقه نهادهای مربوطه اند

شماره سکتور فعالیت موافقه نهاد مربوطه
1 شفاخانه، کلینیک، تولید مواد شوینده، تولید و بسته بندی ادویه، سرم، تولید و خالص سازی نمک، خدمات صحی وزارت صحت عامه/ دیپارتمنت فارمسی
2 تولید (اسید، هلیم، منوهیدرات، محلول آب، سلفر) تولید محصولات پلاستیکی (به غیر خریطه‌های پلاستیکی)، سروی یا مطالعات زیست محیطی اداره حفاظت از محیط زیست/ وزارت مبارزه با مواد مخدر
3 خدمات گردشگری، رادیو و تلویزیون، تولید برنامه‌های رادیویی و ویدیویی، رسانه، گردشگری صحی وزارت اطلاعات و فرهنگ
4 تکنالوژی معلوماتی، مخابرات، خدمات انترنتی، خدمات پستی، نصب سیستم‌های مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/اداره اترا
5 خدمات مین پاکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی/اداره اترا اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان
6 خدمات کاریابی/ نیروی بشری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
7 مدیریت خطرات، آموزش پولیس، تولید لباس‌های نظامی وزارت امور داخله
8 کورس آموزش راننده‌گیe ریاست عمومی ترافیک
9 مکاتب خصوصی/ مراکز آموزشی ریاست عمومی ترافیک وزارت معارف
10 خدمات مالی، بانک و خدمات ارایه قرضه وزارت معارف بانک مرکزی افغانستان و مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری قرضه‌های کوچک
11 شرکت بیمه دیپارتمنت بیمه وزارت مالیه
12 انستیتوت تحصیلات عالی، دانشگاه‌های خصوصی، و بورس‌های تحصیلی خارجی وزارت تحصیلات عالی
13 خدمات زراعتی، تولید کود، کشتارگاه، مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
14 مدیریت کنترول کیفیت، نورم و استندرد، تبدیل وسایط پترولی به گازی اداره مستقل ملی ستندرد (انسا)
15 خدمات حقوقی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
16 خدمات ترانسپورتی، خدمات تکسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی
17 خدمات هوایی و کارگو اداره هوانوردی ملکی افغانستان