سیاست

حکومت افغانستان از نوع ریاستی متمرکز است که در آن ربیس حکومت در عین حال رییس دولت نیز می‌باشد و رهبری رکن اجرایی را که جدا از رکن تقنینی است، به عهده دارد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2014 دو طرف برنده، حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند که در آن محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری و دکتور عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان سوگند یاد کردند. حکومت وحدت ملی که از همه گروه‌های قومی افغانستان نمایندگی می‌کند، باعث ثبات کشور گردیده است. کار تقنین توسط نمایندگان مردم در مشرانو جرگه و ولسی جرگه انجام می‌شود. افغانستان پس از چندین دهه جنگ به تازگی در مسیر ثبات قدم گذاشته است و هر روز بیشتر از پیش با ثبات‌ می‌گردد. لذا در آینده نزدیک انتظار نمی‌رود تغییر فوق‌العاده سیاسی را شاهد باشیم. در جریان یک دهه گذشته آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون (به خصوص در مناطق شهری) به‌طور چشم‌گیر رشد کرده است و حکومت کنونی گام‌های جدی را برای کاهش بیروکراسی‌های غیر ضروری و فساد در کشور برمی‌دارد. در عین حال در سال گذشته، مقرراتی برای حفاظت مردم در برابر اقدامات خلاف اصول اخلاقی تجارت، تصویب گردید. اصل اقتصاد بازار در ماده 10 فصل اول قانون اساسی جدید افغانستان تسجیل یافته است. ماده مذکور این‌گونه حکم می‌کند: “دولت سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق احکام این قانون تشویق، حمایت و مصئونیت آن‌ها را تضمین می‌کند.” برای رعایت این اصل دولت قوانین و مقرراتی را برای بانکداری، گمرکات، محیط سرمایه‌گذاری، بیمه، کار، منرال‌ها، حکمیت و غیره تدوین کرده و پالیسی‌های جامع را برای مالیات و تجارت ترتیب نموده است. در جریان یک دهه اخیر افغانستان عضویت سازمان‌ها، انجمن‌ها و شوراهای بین‌المللی منجمله سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی (ایکو)، سازمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اتحادیه همکاری‌های منطقه‌یی جنوب آسیا (سارک)، سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی برای افغانستان (رکا) و کنفرانس قلب آسیا “پروسه استانبول” را به‌دست آورده است.