قانون سرمایه‌ گذاری خصوصی

عناصر کلیدی قانون سرمایه‌گذاری خصوصی

مساوات در مقابل قانون
 • تمام تشبثات داخلی و خارجی ثبت شده در برابر قانون یک‌سان بوده مگر این‌که قوانین خاص وجود داشته باشد.
 • رفتار یک‌سان با سرمایه‌گذاران خارجی همانند یک شهروند کشور در هنگام اخذ جواز
ساختار شرکت‌ها
 • تشبثات شامل انواع ذیل می‌باشد:
 • شرکت‌هایی که تحت قوانین نافذه افغانستان ایجاد می‌گردند.
 • شرکت‌هایی که تحت قوانین دیگر کشورها ایجاد شده و با تایید قانون افغانستان اجازه تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور را دارند.
 • انواع ملکیت‌های تصدیق شده:
 • 100% ملکیت خصوصی
 • ملکیت مشترک حکومت افغانستان با سرمایه‌گذار خصوصی
سلب مالکیت و جبران خسارت
 • حکومت می‌تواند سرمایه‌گذاری و یا دارایی‌های ثبت شده شرکت را در صورت که به نفع کشور باشد، بر اساس اجازه قانون و بدون تبعیض، مصادره نماید.
 • حکومت باید در اسرع وقت و به‌صورت کافی و موثر در مطابقت با قوانین بین‌المللی و مطابق به نرخ بازار جبران خسارت نماید.
اجاره و ملکیت زمین
 • سرمایه‌گذاران خارجی اجازه ملکیت زمین را به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم صرف‌نظر از فیصدی مالیکت‌شان، ندارند.
 • سرمایه‌گذاران خارجی قادر به اجاره زمین به مدت 50 سال برای مقاصد تجارتی می‌باشند.
حل منازعات و حکمیت
 • نظر به قانون سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها قادر به انتخاب طرزالعمل‌های حل منازعات می‌باشند:
 • محل حکمیت می‌تواند بیرون از افغانستان باشد.
 • ممکن است برای حل منازعات صلاحیت قانون دیگر کشورها نیز به غیر افغانستان تطبیق گردد.
 • در صورت حل نشدن منازعات از طریق بحث و گفت‌وگو میان جانبین، طرفین باید اختلافات خویش را در مراکز ذیل مطرح نمایند:
 • مرکز بین‌المللی حل منازعات سرمایه‌گذاری ICSID
 • کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد UNCITRAL
دسترسی به قرضه از طریق سیستم بانک‌داری:
شرکت‌ها و تجارت‌های ثبت شده باید:
 • دارای حساب بانکی به یکی از اسعار داخلی یا خارجی باشند.
 • دارای حساب بانکی در خارج از افغانستان و به ارز خارجی مطابق اسناد ارایه شده، باشند.
محدودیت‌های سرمایه‌ گذاری
ماده 5 قانون سرمایه‌گذاری خصوصی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در ساحات ذیل را منع قرار داده است:
 • توسعه انرژی هسته‌ایی
 • قمار و اماکن مشابه
 • تولید مواد مخدر
سرمایه‌گذاری در تعدادی از سکتورهای مشخص توسط کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری تایید می‌گردد
 • تولید و فروش اسلحه و مواد منفجره
 • فعالیت‌های مالی غیر از بانک‌داری
 • بیمه
 • سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی و زیربناها
کنترول روی آزادی حرکت سرمایه، مفاد، بازده و سود
 • قانون سرمایه‌ گذاری خصوصی اظهار داشته که هیچ نوع محدودیت بالای انتقال پول به خارج از کشور در صورتی‌که تمامی مراحل قانونی طی گردیده و مالیه نیز تصفیه شده باشد، وجود ندارد
 

برای مشاهده ورژن کامل اینجا کلیک کنید