د افغانستان خصوصي پانګونې قانون

د خصوصي پانګونې د قانون مهم عنصرونه

د قانون پر وړاندې برابری
 • ټول کورني او بهرني منظور شوي تشبثات د قانون له مخې برابر دي او ورته چلند ورسره کېږي، پرته له دې چې قانون په کومه برخه کې بل ډول حکم کړی وي.
 • کله چې بهرنی پانګوال جوازلیک ترلاسه کړي نو د کورني پانګوال په څېر چلند ورسره کیږي.
د تشبثاتو ډولونه
 • • هغه تشبث چې د افغانستان د قوانینو مطابق جوړ شوی وي.
 • • هغه تشبث چې د بهرني هیواد د قوانینو مطابق جوړ شوی وي، خو ثبت او منظوري يي په هیواد کې د پانګونې او سوداګرۍ فعالیتونو د سرته رسولو په موخه د افغانستان قوانینو مطابق پړاوونه تېر کړي وي.
 • د منل شوو تشبثاتو مالکیت په یو له لاندې ډولونو څخه کېدی شي:
 • د پانګوالو مالکیت په سلو کې سل
 • له خصوصي پانګوالو سره د افغانستان حکومت ګډ مالکیت
د مالکیت سلبول او زیان منل
 • دولت کولای شي یوازې د عامه ګټو پرځای کولو په موخه د منل شوي تشبث د پانګونې یا شتمنیو مالکیت په غیر تبعیضي صورت سره د هیواد د نافذو قوانینو په رڼا کې سلب کړي.
 • دولت مکلف دی چې متناسب زیانونه د نړېوالو منل شوو اصولو او قوانینو مطابق د ورځې د نرخ پر بنسټ بې له ځنډه ورکړي.
د ځمکې مالکیت او په اجاره اخیستل
 • د ځمکو مالکیت په اړه که چېرې نورو قوانینو حکم نه وي کړی، بهرني پانګوال نشي کولای چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه په افغانستان کې د ځمکو مالکیت ترلاسه کړي، که د پانګوال د پانګې کچې هر څومره وي.
 • بهرنی منظور شوی تشبث حق لري د خپلو سوداګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په موخه تر ۵۰ کلونو پورې ځمکه په اجاره واخلي
د شخړو حل او منځګړتوب
 • د خصوصي پانګونې د قانون له مخې، پانګوال یا منظور شوي تشبثونه کولای شي چې په خپله د شخړو د حل لپاره تګلاره غوره کړي:
 • د شخړو د حل لپاره د افغانستان د قوانینو پرته نور قوانین هم پلي کیدای شي
 • که چېرې شخړه د اصلاح او دوستانه مذاکرې له لارې حل نشي او دواړه لوري هوکړې ته ونه رسېږي نو کولای شي موضوع له لاندې مراجعو څخه یو ته وړاندې کړي
 • د پانګونې د شخړو د حل نړیوال مرکز(ICSID)
 • د نړیوالې سوداګرۍ قانون لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون (َUNCITRAL)
بانکي اسانتیاو ته لاسرسی
منظور شوی تشبث حق لري په افغانستان کې د بانکې اسانتیاو څخه په لاندې توګه برخمن شي:
 • په کورنیو او بهرنیو اسعارو د بانکي حسابونو پرانیستل
 • د افغانستان څخه بهر په بهرنیو اسعارو د بانکې حساب پرانستل په دې شرط چې قانوني سندونه ولري
د پانګونې پر وړاندې محدودیتونه
د خصوصي پانګونې د قانون ۵ مادې له مخې په لاندې برخو کې پانګونه ممنوع ده:
 • د هستوي انرژۍ په پراختیا کې
 • د قمارخانواو هغو ته ورته ځایونو تأسیسول
 • د مخدره او نشه اي توکو تولیدر
کمېسیون مکلف دی چې په ځینې سکټورونو کې د پانګونې سره هوکړه وکړي:
 • د وسلې، مهماتو او چاوېدونکو توکو تولید او پلورل
 • غیر بانکي مالي فعالیتونه
 • بیموي فعالیتونه
 • د طبیعي سرچینو او بنسټونو (زیربناوو) کې پانګونه
پر پانګې، ګټې او د سهم لیږد باندې کنټرول شوې خپلواکي
 • بهرني پانګوال حق لري له اچول شوې پانګې څخه ترلاسه شوې ګټه یا هغه وېش چې پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون له مخې ګټه ګڼل کېږي په اسعارو باندې د ورځې د نرخ پر اساس د مالیاتي وجیبو له ورکړې وروسته په آزادۍ سره له هیواد څخه بهر ته ولېږدوي.
 

برای مشاهده ورژن کامل اینجا کلیک کنید