محیط اجتماعی

در یک دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای زمینه سازی زنده‌گی بهتر و بهبود وضعیت اجتماعی طبقات مختلف مردم صورت گرفته و در نتیجه محیط اجتماعی کشور به‌طور قابل توجه انکشاف یافته است. جامعه افغانستان را می‌توان به دو بخش باشنده‌گان شهری و روستایی تقسیم کرد. بر اساس آمار اداره مرکزی احصائیه افغانستان، به تعداد 20.1 میلیون (76%) نفوس کشور در روستاها و 6.5 میلیون (24%) آن در مناطق شهری زنده‌گی می‌کنند. علاوه بر آن، 1.5 میلیون (5.33%) باشنده‌گان کشور کوچی اند. سطح تعلیم، عواید، ارزش‌ها، باورها و سنت‌های باشنده‌گان شهری و روستایی کشور از هم تفاوت دارند. افغانستان از نظر تنوع قومی و آداب و رسوم بسیار غنی است و اقوامی چون پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره و اقوام دیگر در این سرزمین به سر می‌برند.