مالیات در افغانستان

سیستم ملی مالیات افغانستان در سال‌های اخیر تغییر کرده است. تغییرات قابل ملاحظه جهت ساده سازی پروسه تصفیه مالیات بوجود آمده است. سرمایه‌گذاران در مورد مسوولیت‌های‌شان در قابل پرداخت مالیات و مقامات دولتی در مورد مدیریت مسایل مربوط به مالیات آموزش دیده اند. مالیه دهنده‌گان مکلف اند تا نمبر تشخیصیه مالیه‌دهنده (TIN) داشته باشند. تمام سرمایه‌گذاران باید عاید خویش را حتی اگر مالیه بر آن وضع نگردد، ثبت نمایند. تمام اطلاعات ارایه شده توسط مالیه دهنده‌گان نزد وزارت مالیه محفوظ بوده مگر اینکه به‌صورت رسمی و قانونی درخواست گردد. مالیه دهنده‌گان باید دارای کتاب ثبت بوده از طریقه بعدی محاسبه استفاده نمایند. سال مالی از 1 جدی (21 دسمبر) الی آخر قوس (20 دسمبر) می‌باشد

 

انواع مالیات در افغانستان قرار ذیل است:

   
1

مالیات شرکت‌ها / عواید

مالیات بر عایدات در هر سال مالی بالای شخص، شرکت، شرکت‌های محدودالمسوولیت و یا دیگر نهادها اعمال می‌گردد. سال مالی بر مبنای سال هجری خورشیدی بوده مگر این‌که در قانون تغییر نماید. عایدات که بر آن مالیه اعمال می‌گردد شامل مبلغ باقی‌مانده بعد از کسر تمام دریافتی‌ها بوده که توسط قانون مجاز شمرده شده و بالای شخص، شرکت‌های سهامی، شرکت‌های محدودالمسوولیت و موسسات تحمیل می‌گردد.

  • مالیه شخص، شرکت‌های سهامی، شرکت‌های محدودالمسوولیت و مشارکت‌های عامه حقوقی 20% بوده که در سال مالی قابل تادیه است.
  • عایدات به اسعار خارجی جهت تصفیه مالیه به افغانی تبدیل می‌گردد. نرخ تبادله اسعار برای خرید ارز خارجی توسط میانگین نرخ آزاد د افغانستان بانک در اخر هر ماه برآورد می‌گردد.
 

وضع مالیات

با توجه به ماده 3 قانون مالیات بر عایدات (لینک قانون مکمل مالیات بر عایدات در آخر این سند می‌باشد) ، تمام مشارکت‌ها، موسسات، نماینده‌گی‌ها، تشبثات مربوط به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های سهامی و شرکت‌های محدودالمسوولیت که دارای دو و یا بیش از دو کارمند باشند، مکلف‌اند تا به‌صورت ماهوار از تمام معاشات و دستمزد‌ها مالیه وضع نموده و به حساب دولت بفرستند.

شماره مبلغ که بر آن مالیه وضع می‌گردد (به افغانی) میزان مالیه تشریحات
1 0 – 5000 بدون مالیه مالیه بالای معاشات به مبلغ متذکره اعمال نمی‌گردد
2 5001 – 12500 2% 2 درصد مالیه
3 12501 – 100000 10% برعلاوه مبلغ ثابت 150 افغانی، 10 درصد
4 100001 – Above 20% برعلاوه مبلغ ثابت 8900، 20 درصد
5 مالیه بر کرایه 20% پرداخت کرایه ساختمان‌ها که به‌منظور استفاده تجارتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به کرایه گرفته شده و کرایه آن ماهانه بیش از 15،000 افغانی باشد، 20% مالیه بر آن وضع می‌گردد.

مالیه معاملات انتفاعی

مالیه معاملات انتفاعی از شرکت‌های محدودالمسوولیت، شرکت‌های سهامی، مشارکت‌های عامه و نهادهای ذیل اخذ می‌گردد:
  • 5% عواید حاصله (قبل از وضع کسرات) از کمیشن، فیس، مفاد، بازده، کرایه، رویالتی و عایدات مشابه در جریان سال مالی اخذ می‌گردد. اگرچه مالیه معاملات انتفاعی بر عایدات شخص حقیقی از کرایه با توجه به این‌که قبلاً با درنظرداشت ماده 65، وضع گردیده است، قابل اعمال نمی‌باشد.
  • 2% عواید حاصله (قبل از وضع کسرات) از مواد، تجهیزات، خدمات، ترانسپورتی و ساختمانی با توجه به شرایط قرارداد در جریات سال مالی وضع می‌گردد.
  • 2% عواید حاصله (قبل از وضع کسرات) از طریق ارایه خدمات بیمه در جریات سال مالی.
  • 2% عواید حاصله (قبل از وضع کسرات) از فروش خدمات سرگرمی عمومی مانند سینما، کنسرت، نمایشگاه، برنامه‌های ورزشی و غیره در جریان سال مالی.
  • 2% عواید حاصله (قبل از وضع کسرات) از فروشات تولیدات، اجناس، دارایی‌ها و دیگر خدمات در جریان سال مالی.
  • 10% عواید حاصله از خدمات ارایه شده توسط شخص حقوقی که ماهانه برابر/بیش از 50،000 افغانی بوده (نظر به تصمیم وزارت مالیه)
 

برای مشاهده ورژن کامل اینجا کلیک کنید